Chương trình vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả

Sáng ngày 17/6, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC; mã PVS, sàn HNX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Năm 2023, trước tình hình biến động phức tạp và diễn biến khó lường của nền kinh tế, việc đầu tư các dự án mới cho thăm dò khai thác, gia tăng trữ lượng trong nước gặp nhiều khó khăn, PTSC đã chủ động đổi mới, nắm bắt cơ hội kinh doanh trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển các sản phẩm mới, mở rộng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi cũng như đẩy mạnh phát triển dịch vụ ra thị trường nước ngoài như khu vực Trung Đông, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan…, góp phần bù đắp khối lượng công việc truyền thống bị giảm sút, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chi tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC cho thấy: Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng đạt doanh thu 1.992 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch; dịch vụ FSO/FPSO đạt doanh thu 2.618 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch; dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp đạt doanh thu 11.552 tỷ đồng, vượt 93% kế hoạch; dịch vụ căn cứ cảng đạt doanh thu 1.683 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; dịch vụ O&M đạt doanh thu 1.997 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch và dịch vụ khảo sát đạt doanh thu 458 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2023 là 21.742 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm 2023, tăng 27% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2023 là 1.277 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch năm 2023, tương đương so với thực hiện năm 2022. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2023 đạt trên 55%. Đặc biệt, với việc tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, PTSC đã mở ra bước ngoặt trong việc phát triển dịch vụ mới đảm bảo duy trì sự phát triển của PTSC trong thời gian tới.

Ban chủ tọa điều hành Đại hội

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2023 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, Ban lãnh đạo PTSC đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: Doanh thu hợp nhất 15.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 858 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT PTSC báo cáo trước Đại hội

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PTSC cho biết, trong năm 2024, PTSC sẽ tối đa các nguồn lực phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC nằm trong chuỗi liên kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Bên cạnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước phát huy lợi thế cạnh tranh của PTSC, doanh nghiệp cũng sẽ tích cực tham gia đấu thầu, xây dựng giải pháp kết nối hệ thống chuyên nghiệp, xúc tiến thương mại, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên danh, liên kết. Công tác đầu tư được quản lý chặt chẽ, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi, cũng như đẩy mạnh triển khai quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đón đầu dịch vụ mới.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PTSC báo cáo trước Đại hội

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, thủy triều,…) khu vực ngoài khơi và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có; nghiên cứu hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng chuỗi cung ứng (supply chain) cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và khu vực. Ngoài ra, PTSC cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu giảm cấp trung gian, tập trung vào hiệu quả, đúng người, đúng việc, đúng thu nhập, tạo động lực, năng lượng mới để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới cả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐTV Petrovietnam đã biểu dương những kết quả mà PTSC đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí mà PTSC đã và đang thực hiện, đã đóng góp lớn vào thành công chung của Petrovietnam ở tất cả các dự án, công trình trọng điểm, thuộc tất cả các lĩnh vực từ tìm kiếm thăm dò, vận chuyển, tàng trữ dầu, khí, LPG, cho đến các công trình chế biến khí, điện, đạm…

Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Tuấn Anh đề nghị PTSC với vai trò là đơn vị dịch vụ cốt lõi sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển của Tập đoàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong đó, đối với các lĩnh vực dịch vụ truyền thống, PTSC cần đảm bảo đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn, điển hình là Chuỗi dự án Lô B – Ô Môn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ ra nước ngoài; tiếp tục mở rộng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong chuỗi giá trị cung ứng năng lượng tái tạo ngoài khơi, chuyển dịch năng lượng, năng lượng xanh; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao cũng như xu thế mở rộng các lĩnh vực mới. Ông Phạm Tuấn Anh cũng đề nghị PTSC tiếp tục lộ trình tái cơ cấu theo chiến lược đặt ra, không chỉ trong dịch vụ kỹ thuật mà cần đẩy mạnh các dự án đầu tư năng lượng tái tạo trong tương lai.

Cổ đông đặt câu hỏi trực tuyến đối với Ban lãnh đạo PTSC tại phiên thảo luận

Trong phiên họp, các đại biểu và cổ đông tham dự cũng đã nghe báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; các tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;… Ban lãnh đạo PTSC cũng đã giải đáp tất cả các câu hỏi của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến các dự án mà PTSC đang triển khai, cũng như chiến lược phát triển Tổng công ty trong thời gian tới.

Với định hướng phát triển trở thành nhà thầu cung cấp dịch vụ tầm quốc tế về năng lượng tái tạo ngoài khơi bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống và tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, PTSC đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển dự án cho giai đoạn 2024-2030. Để đáp ứng nhu cầu, Ban lãnh đạo PTSC cho biết, doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua các phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định hiện hành (phát hành cổ phiếu chào bán, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,…) phù hợp với tình hình tài chính và điều kiện thuận lợi của thị trường vốn. Sau khi trao đổi, thảo luận, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao (từ 91% đến trên 99,9%), đặc biệt trong đó có phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty. Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT PTSC cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Petrovietnam, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của quý cổ đông trong suốt hành trình phát triển của PTSC. Với nền tảng là những kết quả đạt được trong năm 2023 và thành công của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Chủ tịch HĐQT PTSC khẳng định, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động PTSC sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông.

Theo PVN