Chương trình vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH TOP 50

DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ

Chương trình Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50 – Top 50 Most Innovative Enterprises Vietnam) được thực hiện hàng năm, nhằm đánh giá, nghiên cứu và tôn vinh các doanh nghiệp sáng tạo, cách tân, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt.

about_us
image

Đánh giá

Đánh giá, lựa chọn Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả dựa trên phương pháp nghiên cứu khách quan, định lượng và khoa học.

image

Tôn vinh

Tôn vinh khách quan và thúc đẩy nỗ lực đổi mới, sáng tạo, cách tân của các doanh nghiệp Việt Nam; Giới thiệu rộng rãi với công chúng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

image

Giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu theo cách thực sự đẳng cấp, thực chất, tăng sự tin cậy của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tên doanh nghiệp
Ngành
Không có kết quả

TIN TỨC VIE50

TIN DOANH NGHIỆP VIE50