Chương trình vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả
Chương trình

TOP 50 DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ

1. GIỚI THIỆU

Đổi mới và sáng tạo là động lực phát triển của đất nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, sáng tạo không nhất thiết phải là đột phá lớn về công nghệ hay quy trình mà có thể là khả năng nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, cách tân mô hình kinh doanh, chiến lược quản trị, văn hoá doanh nghiệp. Đổi mới sáng tạo hiệu quả và thành công tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng giá trị và thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp; dần định hình Mã gen DNA, văn hóa về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Trong nghiên cứu về các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả của McKinsey cho thấy hiệu suất tăng đáng kể, làm chủ đổi mới và cách tân có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế cao hơn 2,4 lần so với những doanh nghiệp còn lại. Đổi mới sáng tạo hiệu quả cho thấy doanh nghiệp có được khả năng thích ứng tốt với bối cảnh kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng, vượt qua sự trì trệ và quan trọng là cho thấy vị thế của người dẫn dắt và thay đổi cuộc chơi trong thị trường. Đổi mới sáng tạo hiệu quả cũng cho thấy khát vọng và tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp. Áp dụng đổi mới sáng tạo hiệu quả sẽ xử lý tốt các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải, nhất là vấn đề về sự khan hiếm tài nguyên. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển và các doanh nghiệp muốn chuyển dịch lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp bắt buộc phải đổi mới, sáng tạo để cạnh tranh thành công. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải liên tục tìm kiếm những cách thức mới để đổi mới và cách tân vì đơn giản chúng ta không thể giải quyết nhiều vấn đề bằng các giải pháp cũ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50 – Top 50 Most Innovative Enterprises Vietnam) được thực hiện, nhằm đánh giá, nghiên cứu và tôn vinh các doanh nghiệp sáng tạo, cách tân, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Chương trình được thực hiện thường niên bởi Viet Research và các chuyên gia trong nước và quốc tế trên nguyên tắc khách quan, định lượng và khoa học; được công bố chính thức bởi Báo Đầu tư và quảng bá rộng rãi thông qua chương trình “Truyền thông thương hiệu Mã gen DNA về sáng tạo và kinh doanh hiệu quả” trên các nền tảng truyền thông uy tín trong nước và quốc tế.

2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Đánh giá, lựa chọn Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả dựa trên phương pháp nghiên cứu khách quan, định lượng và khoa học.
 • Tôn vinh khách quan và thúc đẩy nỗ lực đổi mới, sáng tạo, cách tân của các doanh nghiệp Việt Nam; Giới thiệu rộng rãi với công chúng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu theo cách thực sự đẳng cấp, thực chất, tăng sự tin cậy của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ

3.1. Điều kiện tham gia chương trình

 • Là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng tốt trong các ngành hàng chủ lực của nền kinh tế, thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, ROA, ROE…;
 • Là doanh nghiệp có những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý chất lượng có nhiều sáng kiến, phát minh, sáng chế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và có sức cạnh tranh trên thị trường;  
 • Có chính sách và chiến lược thúc đẩy môi trường văn hóa đổi mới sáng tạo, đầu tư R&D… đóng góp trực tiếp đến tăng trưởng, thể hiện qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận và uy tín doanh nghiệp…;
 • Doanh nghiệp quan tâm và nỗ lực trong hoạt động đổi mới, sáng tạo và cách tân; tạo ưu thế cạnh tranh, định hình Mã gen DNA về đổi mới, sáng tạo; đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng, nhà đầu tư, và xã hội.

3.2. Tiêu chí nghiên cứu, đánh giá

Qua nghiên cứu cách tiếp cận giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng đến từ đổi mới sáng tạo, cách tân hiệu quả theo mô hình của của Boston Consulting Group, Forbes, FastCompany … cũng như các nghiên cứu, đo lường, đánh giá thành tựu đổi mới sáng tạo của các học giả như Giáo sư Clayton M. Christensen (Trường Kinh doanh Harvard), Giáo sư Hal Gregersen (Học viện công nghệ MIT); Giáo sư Jeffrey H. Dyer (Đại học Brigham Young University) và và nhóm tác giả Lauren-Kristine Pryzant (Đại học North Carolina);  dựa trên điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Việt Nam, Viet Research sử dụng 2 nhóm tiêu chí định lượng và định tính như dưới đây để đánh giá:

3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và Giá trị gia tăng của doanh nghiệp do đổi mới, sáng tạo, cách tân bao gồm: 

    1. Doanh thu, Lợi nhuận, Tổng tài sản, ROE, ROA, Tốc độ tăng trưởng, Hiệu quả đầu tư cho R&D.
    2. Chỉ số IP (Innovation Premium): đo lường giá trị của doanh nghiệp gia tăng thêm nhờ đổi mới, cách tân hiệu quả – được xác định từ quan điểm và định giá của các nhà đầu tư.
    3. Chỉ số TSR (Total Shareholder Return): lợi nhuận của cổ đông thu về từ chênh lệch của tổng giá cổ phiếu hiện hành và cổ tức so với giá mua ban đầu.

3.2.2. Đánh giá về đổi mới, sáng tạo, cách tân của doanh nghiệp dựa trên các khía cạnh chính như:

    1. Văn hóa doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo nhằm tiếp thu ý tưởng, sáng kiến mới và tạo lập môi trường phản biện; khả năng đối mặt với các thách thức và áp lực thay đổi.
    2. Chính sách phân bổ ngân sách cho hoạt động R&D; tầm nhìn của lãnh đạo, việc sử dụng nhân sự và huy động nguồn lực … cho mục tiêu đổi mới sáng tạo, cách tân để tăng trưởng và kinh doanh hiệu quả.
    3. Chiến lược đổi mới, sáng tạo về sản phẩm dịch vụ, quy trình quản trị nội bộ và sản xuất kinh doanh, chiến lược hành động phát triển bền vững nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo vị thế riêng trên thị trường.

4. QUY TRÌNH THAM GIA

 • Giai đoạn 1 (tháng 6-12/2023): Nghiên cứu khảo sát và lập shortlist các doanh nghiệp đủ điều kiện để đưa vào thẩm định và nghiên cứu chuyên sâu.
 • Giai đoạn 2 (tháng 1-4/2024): Nghiên cứu, đánh giá, thẩm định sâu các doanh nghiệp đủ điều kiện vào shortlist đồng thời tiến hành phỏng vấn, tổng hợp phiếu khảo sát doanh nghiệp để hoàn thiện danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50) năm 2024.
 • Công bố: Tháng 4/2024 và Lễ Công bố tháng 6/2024 tại Hà Nội.

5. CHƯƠNG TRÌNH “TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MÃ GEN DNA VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ” VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN MARKETING SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU ĐẾN TỪ DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH.

Điều kiện: Chỉ có doanh nghiệp có tên trong danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả của năm mới được quyền tham gia chương trình.

5.1. Lợi ích khi tham gia chương trình

 • Được xếp hạng trong Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả chứng tỏ doanh nghiệp đã và đang đầu tư hợp lý cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ để cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất kinh doanh, bán hàng để tối đa hoá lợi ích của khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.
 • Được xếp hạng trong Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả nâng cao định vị thương hiệu và lòng tin các nhà đầu tư và khách hàng.
 • Được xếp hạng trong Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu một cách đẳng cấp, thực chất và bền vững, qua đó thu hút được nhân sự tài năng, mở rộng tập khách hàng và thị trường, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, và tăng cường cơ hội kết nối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước.

5.2. Quyền lợi của Doanh nghiệp tham gia Chương trình

 • Được nhận Cúp vàng và chứng nhận Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả; Lãnh đạo doanh nghiệp được mời làm khách mời danh dự tham gia Lễ công bố và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2024.  
 • Được sử dụng và truyền thông hợp pháp Giấy chứng nhận, Logo, danh vị và khai thác hình ảnh thương hiệu Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2024 trong các hoạt động truyền thông Thương hiệu Mã gen DNA vể Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Nhãn hiệu, Logo chương trình đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và được hội viên sử dụng gắn với năm được xếp hạng 2024.  
 • Giới thiệu Profile doanh nghiệp, CEO doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp trên website của chương trình Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2024 tại địa chỉ: www.vie50.vn
 • Giới thiệu Profile doanh nghiệp trong Báo cáo thường niên về Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024.
 • Được truyền thông rộng rãi trên các kênh chính thức của Báo Đầu tư và các đối tác truyền thông uy tín, rộng khắp của Chương trình.
 • Giảm 30% giá dịch vụ khi đăng tin/bài trên các kênh của Báo Đầu tư, Đầu tư online, Tin nhanh chứng khoán, Vietnam Investment Review.