Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC); Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

TS. Võ Trí Thành

Biography